Στοιχεία ασφαλιζόμενου

 • Ημερομηνία Γέννησης

  Ημερομηνία Γέννησης

  Παρακαλώ επιλέξτε την ακριβή ημερομηνία γέννησής σας.
  Η ημερομηνία γέννησης είναι ο βασικότερος παράγοντας του κόστους ασφάλισης και μας βοηθά να επιλέξουμε το κατάλληλο προϊόν για εσάς.

 • Ταχυδρομικός Κώδικας

  Ταχυδρομικός Κώδικας

  Παρακαλώ επιλέξτε τον ταχυδρομικό κώδικα της κατοικίας σας.
  Ο τόπος διαμονής είναι παράγοντας του κόστους ασφάλισης και μας βοηθά να επιλέξουμε ένα προϊόν που ανταποκρίνετε καλύτερα στις ανάγκες σας.

 • Φύλο Ασφαλισμένου

  Φύλο Ασφαλισμένου

  Παρακαλώ επιλέξτε το φύλο σας.

 • Οικογενειακή Κατάσταση

  Οικογενειακή Κατάσταση

  Παρακαλώ επιλέξτε την οικογενειακή σας κατάσταση.

 • Έχετε δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Έχετε δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Σε περίπτωση που έχετε κοινωνική ασφάλιση, το ιδιωτικό σας πρόγραμμα ασφάλισης μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά μειώνοντας το κόστος ασφάλισης.
  ! Σε περίπτωση καθυστερημένων οφειλών το κοινωνικό ταμείο ασφάλισης δεν είναι σε ισχύ.

 • Έχετε ομαδική ασφάλιση;

  Έχετε ομαδική ασφάλιση;

  Σε περίπτωση που έχετε άλλη ιδιωτική (ομαδική ή ατομική) ασφάλιση, ενδείκνυται να αυξήσετε το ποσό συμμετοχής σας ώστε να μειωθεί το κόστος της κάλυψης.

Στοιχεία προστατευόμενων μελών

 • Προστατευόμενα Μέλη

  Αριθμός Προστατευόμενων Μελών

  Στο πρόγραμμά σας μπορείτε να συμπεριλάβετε τον/την σύζυγο ή/και τα παιδιά σας (έως 18 ετών).

 • Φύλο 1ου προστατευόμενου μέλους

  Φύλο 1ου προστατευόμενου μέλους

  Παρακαλώ επιλέξτε το φύλο του 1ου προστατευόμενου μέλους.

 • Συγγένεια

  Σχέση με Ασφαλιζόμενο

  Παρακαλώ επιλέξτε τη σχέση με τον προστατευόμενό σας.

 • Ημ. γέννησης 1ου μέλους

  Ημ. γέννησης 1ου μέλους

  Παρακαλώ επιλέξτε την ημερομηνία γέννησης του 1ου μέλους.
  Η ηλικία του μπορεί να είναι από 60 ημερών μέχρι και 60 ετών.
  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασφαλίσετε περισσότερα από ένα μέλη της οικογένειάς σας, θα πρέπει να καταχωρηθούν με σειρά από το μεγαλύτερο σε ηλικία προς το μικρότερο.

 • Έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Παρακαλώ επιλέξτε εάν το προστατευόμενο μέλος έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ.

 • Έχει ομαδική ασφάλιση;

  Έχει ομαδική ασφάλιση;

  Επιλέξτε αν έχει το πρώτο μέλος σας ομαδική ασφάλιση.

 • Φύλο 2ου προστατευόμενου μέλους

  Φύλο 2ου προστατευόμενου μέλους

  Παρακαλώ επιλέξτε το φύλο του 2ου προστατευόμενου μέλους.

 • Συγγένεια

  Σχέση με Ασφαλιζόμενο

  Παρακαλώ επιλέξτε τη σχέση με τον προστατευόμενο σας.

 • Ημ. γέννησης 2ου μέλους

  Ημ. γέννησης 2ου μέλους

  Παρακαλώ επιλέξτε την ημερομηνία γέννησης του 2ου μέλους.
  Η ηλικία του μπορεί να είναι από 60 ημερών μέχρι και 60 ετών.

 • Έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Παρακαλώ επιλέξτε εάν το προστατευόμενο μέλος έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ.

 • Έχει ομαδική ασφάλιση;

  Έχει ομαδική ασφάλιση;

  Επιλέξτε αν έχει το δεύτερο μέλος σας ομαδική ασφάλιση.

 • Φύλο 3ου προστατευόμενου μέλους

  Φύλο 3ου προστατευόμενου μέλους

  Παρακαλώ επιλέξτε το φύλο του 3ου προστατευόμενου μέλους.

 • Συγγένεια

  Σχέση με Ασφαλιζόμενο

  Παρακαλούμε επιλέξτε τη σχέση με τον προστατευόμενο σας.

 • Ημ. γέννησης 3ου μέλους

  Ημ. γέννησης 3ου μέλους

  Παρακαλώ επιλέξτε την ημερομηνία γέννησης του 3ου μέλους.
  Η ηλικία του μπορεί να είναι από 60 ημερών μέχρι και 60 ετών.

 • Έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Παρακαλώ επιλέξτε εάν το προστατευόμενο μέλος έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ.

 • Έχει ομαδική ασφάλιση;

  Έχει ομαδική ασφάλιση;

  Επιλέξτε αν έχει το τρίτο μέλος σας ομαδική ασφάλιση.

 • Φύλο 4ου προστατευόμενου μέλους

  Φύλο 4ου προστατευόμενου μέλους

  Παρακαλώ επιλέξτε το φύλο του 4ου προστατευόμενου μέλους.

 • Συγγένεια

  Σχέση με Ασφαλιζόμενο

  Παρακαλούμε επιλέξτε τη σχέση με τον προστατευόμενο σας.

 • Ημ. γέννησης 4ου μέλους

  Ημ. γέννησης 4ου μέλους

  Παρακαλώ επιλέξτε την ημερομηνία γέννησης του 4ου μέλους.
  Η ηλικία του μπορεί να είναι από 60 ημερών μέχρι και 60 ετών.

 • Έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

  Παρακαλώ επιλέξτε εάν το προστατευόμενο μέλος έχει δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ.

 • Έχει ομαδική ασφάλιση;

  Έχει ομαδική ασφάλιση;

  Επιλέξτε αν έχει το τέταρτο μέλος σας ομαδική ασφάλιση.

Ανάλυση Αναγκών

 • Ποιό είναι το επαγγελμά σας;

  Επάγγελμα κυρίως ασφαλισμένου

  Σε πολλά προγράμματα, το επάγγελμα επηρεάζει το κόστος ασφάλισης και μας βοηθάει να επιλέξουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς.

 • Ταξιδεύετε συχνά;

  Ταξιδεύετε συχνά;

  Σε περίπτωση συχνών ταξιδιών, ενδείκνυται να επιλέξετε ένα πρόγραμμα με διευρυμένο δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων ή με ευνοϊκούς όρους στα μή συμβεβλημένα νοσοκομεία.

 • Το ετήσιο εισόδημά σας είναι:

  Ετήσιο Εισόδημα

  Η οικονομική σας κατάσταση μας βοηθά να διαλέξουμε το προϊόν που θα καλύπτει τις ανάγκες σας στο μέγιστο δυνατό και στο οποίο θα μπορείτε να ανταποκριθείτε.
  - Πολύ χαμηλό: δεν ικανοποιεί τις βασικές σας ανάγκες
  - Χαμηλό: ικανοποιεί τις βασικές σας ανάγκες
  - Μεσαίο: υπάρχει σχετικη οικονομική άνεση
  - Υψηλό: δεν υπάρχουν οικονομικές έγνοιες

 • Ποιά θέση νοσηλείας επιθυμείτε;

  Θέση Νοσηλείας

  Παρακαλώ επιλέξτε την θέση νοσηλείας που επιθυμείτε.
  Επιλέγοντας μια λιγότερο "προνομιακή" θέση νοσηλείας, το κόστος ασφάλισης μειώνεται.

 • Χρησιμοποιείτε Βιβλιάριο Ασθενείας / ΠΕΔΥ;

  Βιβλιάριο Ασθενείας / ΠΕΔΥ

  Σε περίπτωση χρήσης του ταμείου σας δεν χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα ενός εξωνοσοκομειακού προγράμματος.

 • Σε έκτακτο περιστατικό θα απευθυνθείτε σε:

  'Εκτακτο Περιστατικό

  Σε περίπτωση που προτιμάτε τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, μπορείτε να αποφύγετε την επιβάρυνση των εξονοσοκομειακών καλύψεων.

 • Ποια ιατρικά έξοδα σας ανησυχούν περισσότερο;

  Έξοδα Περίθαλψης

  Παρακαλώ επιλέξτε τα έξοδα περίθαλψης που σας ανησυχούν περισσότερο.
  Τα εξωνοσοκομειακά προγράμματα (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις) μπορούν να συνδυαστούν με προγράμματα νοσηλείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Όνομα

  Όνομα

  Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομά σας.

 • Επίθετο

  Επίθετο

  Παρακαλώ συμπληρώστε το επίθετό σας.

 • email

  email

  Παρακαλώ καταχωρήστε το email σας για να σας στείλουμε τις καλύτερη για εσάς προσφορά ασφάλισης ηλεκτρονικά.
  Σας ενημερώνουμε ότι:
  - Θα μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε μέσω ειδικού συνδέσμου εντός του μηνύματος.

  - Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαβάστε την πολιτική μας στους όρους χρήσης.

 • Κινητό

  Κινητό

  Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας σχετικά με την προσφορά ασφάλισής σας.

  Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου

  Πολιτική Απορρήτου των Ασφαλιστικών Εταιρειών
  Σε αυτή τη σελίδα θα βρείς την Πολιτική Απορρήτου των ασφαλιστικών εταιρειών για να είναι απόλυτα ενημερωμένος για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν οι ασφαλιστικές εταιρίες και πως τα χρησιμοποιούν.

Πατώντας το επόμενο συμφωνείτε να ενημερώνεστε μέσω του ιστοτόπου για τις γενικές πληροφορίες που οφείλει να παρέχει η Money Market A.E. σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αποδέχεσθε τους όρους χρήσης αυτού. Επίσης, δηλώνετε ότι ενημερωθήκατε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. καθώς κι ότι λάβατε γνώση της Προσυμβατικής Ενημέρωσης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή της Money Market A.E.

ΕΠΟΜΕΝΟ